Formularz zamówienia

Po przesłanie formularza skontaktujemy się z Państwem w celu doprecyzowania szczegółów i przygotowania oferty cenowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany drobnym poczęstunkiem na małą imprezę firmową lub radę nadzorczą kliknij.

Przetwarzanie danych

Po wysłaniu przez Państwa formularza, skontaktujemy się w celu potwierdzenia możliwości rezerwacji terminu i wyceny usługi.

Niniejszym informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest:
Art Menu s.c. Fertig H., Hermyt K, ul. Katowicka 221 43-100 Tychy.
Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w polityce prywatności

ART MENU

Katowicka 221

43-100 Tychy

Catering

tel. +48 501 771 572

poczta@artmenu.pl

SKLEP FIRMOWY

ul. Bażantów 6C/1f

40-688 Katowice

Garmażeria

tel. +48 690 934 276

Tytuł projektu: Rozwój działalności firmy cateringowej poprzez rozbudowę oferty oraz dostosowanie do obecnych realiów otoczenia gospodarczego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020

Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP

Cele i efekty: Celem głównym projektu jest zarówno utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego działającego w branży turystycznej, jak również wzrost konkurencyjności firmy "ART'MENU" S.C. HELENA FERTIG, KRZYSZTOF HERMYT. Projekt m.in. pozwoli na wdrożenie do oferty wnioskodawcy szeregu nowych diet specjalistycznych, wdroży rozwiązania ekologiczne, a także przyczyni się do poprawy standard?w sanitarnych i higienicznych w przedsiębiorstwie.

Wartość projektu: 447 193,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 309 036,43 zł